Dansk, D, D

Tilbage til søgning
Pris: DKK 130,00

Om faget

Du lærer at udtrykke dig præcist og varieret og at formidle et fagligt stof både mundtligt og skriftligt. Du lærer desuden at forstå og at analysere ældre og nyere tekster som del af en kommunikationssituation og at se dem i et historisk perspektiv. For at få viden om, hvordan sproget bruges i tale og skrift, arbejder du blandt andet med: Skriftsprog og talesprog Genrebegrebet, sprog, stil og grammatik Ældre og nyere litteratur Journalistiske genrer, trykte og elektroniske Kommunikation og argumentation Studieteknik Ordbøger og håndbøger I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning. Eksamen: Der afholdes to skriftlige og en mundtlig prøve efter dansk, niveau D.

Adgangskrav

Læs mere om optagelseskravene her: https://www.kbhsyd.dk/vejledning/adgangskrav