Engelsk, E, E

Tilbage til søgning
Pris: DKK 130,00

Om faget

Du videreudvikler dine færdigheder i at forstå engelsk i skrift og tale, og du lærer at kommunikere på et sammenhængende engelsk. Du arbejder med at bruge din grundviden om almene, kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande. Blandt andet kommer du til at læse og analysere tekster om kendte emner og formulere dine holdninger og synspunkter. For at blive bedre til at forstå, tale og skrive et sammenhængende engelsk arbejder du blandt andet med: Udtale og ordforråd Central engelsk grammatik og stavning Forskellige typer af nyere tekster Vigtige kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande samt engelsk som globalt sprog Grundlæggende tekstanalyse Samtaleteknikker Søgning af informationer på internettet Brug af hjælpemidler som fx ordbøger og grammatikoversigter Du får desuden overblik over dine sprogligt stærke og svage sider. Eksamen Der afholdes ikke prøve efter engelsk, niveau E.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse. Læs mere om optagelseskravene her: https://www.kbhsyd.dk/vejledning/adgangskrav .
Dertil skal du have forkundskaber svarende til engelsk, niveau F.