Basispakke, halvår, AVU

Tilbage til søgning
Pris: DKK 560,00
Dansk fagelement G, Ingen
Dansk som andetsprog, Basis, Basis (H)

Om faget

Du lærer at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt på dansk, og du arbejder med læsning og opbygning af lettere tekster. Der arbejdes med emner fra hverdagen, aktuelle begivenheder og danske tv- og nyhedsudsendelser, og du kommer til at kommunikere mundtligt og skriftligt om emner af personlig og almen interesse. For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk arbejder du blandt andet med: Elementær grammatik, retskrivning og tegnsætning Sproglig korrekthed Skrifftsprog Genrer, person- og miljøkarakteristik i lette tekster Læsning, læsestrategier og ordforråd Udtale Argumentationsteknikker Kommunikation I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning. Eksamen: Der afholdes ikke prøve efter dansk som andetsprog, basis.

Adgangskrav

Målgruppen til faget dansk som andetsprog, basis er:
Unge voksne, der er faldet fra i de erhvervsrettede uddannelser
Mere modne voksne, der tidligere har gennemført et danskundervisningsforløb på en sprogskole, men som nu har behov for at kvalificere sig yderligere
Voksne med et danskfagligt niveau, der efter et basisforløb på 90 timer forventes at svare til det afsluttende niveau på Danskuddannelse 3.

Engelsk, Basis, Basis (H)

Om faget

Du får lejlighed til at genopfriske eller blive bedre til at forstå, tale og skrive et enkelt engelsk om dagligdags emner. Du kommer primært til at arbejde med tekster om dagligdags emner. Desuden får du viden om levevilkår i lande, hvor engelsk er hovedsproget. For at blive bedre til at forstå, tale og skrive et enkelt engelsk arbejder du blandt andet med: Udtale og ordforråd Kortere tekster om dagligdags emner Grundlæggende viden om levevilkår i ét eller flere engelsktalende lande Dele af den centrale engelske grammatik Enkle samtaleteknikker Søgning af informationer på internettet Brug af hjælpemidler som fx ordbøger og enkle, grammatiske oversigter Eksamen: Der afholdes ikke prøve efter engelsk, basis.

Adgangskrav

Du skal være fyldt 18 år og have forkundskaber, der svarer til folkeskolens 7. klassetrin.

Matematik, Basis, Basis (H)

Om faget

I undervisningen vil du opleve, hvordan de matematiske begreber bliver brugt i mange forskellige hverdagssammenhænge. I undervisningen arbejder du med matematiske begreber som: Vores talsystem De 4 regningsarter: plus, minus, gange og dividere Brøker Procent Regning med enheder, fx km, g, cl, m3 Geometriske figurer It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj. Eksamen: Der afholdes ikke prøve efter matematik, basis.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Derudoverskal du ikke opfylde nogen særlige krav.