Dansk ED, halvår, AVU

Tilbage til søgning
Pris: DKK 140,00
Dansk, D

Om faget

Du lærer at udtrykke dig præcist og varieret og at formidle et fagligt stof både mundtligt og skriftligt. Du lærer desuden at forstå og at analysere ældre og nyere tekster som del af en kommunikationssituation og at se dem i et historisk perspektiv. For at få viden om, hvordan sproget bruges i tale og skrift, arbejder du blandt andet med: Skriftsprog og talesprog Genrebegrebet, sprog, stil og grammatik Ældre og nyere litteratur Journalistiske genrer, trykte og elektroniske Kommunikation og argumentation Studieteknik Ordbøger og håndbøger I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning. Eksamen: Der afholdes to skriftlige og en mundtlig prøve efter dansk, niveau D.

Adgangskrav

Læs mere om optagelseskravene her: https://www.kbhsyd.dk/vejledning/adgangskrav

Dansk, E

Om faget

Du lærer at indgå i en samtale på ret flydende og nuanceret dansk, og du forbedrer dine skriftlige kompetencer. I arbejdet med tekster vil du lære at beskrive og analysere forskellige medier, og du får viden om afsender- og modtagerforhold. I arbejdet med læsning af tekster får du kendskab til et udvalg af dansk litteratur efter 1870, og du læser et litterært værk i original udgivelse. For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og kunne arbejde danskfagligt med tekster arbejder du blandt andet med: Et udvalg af dansk og oversat litteratur efter 1870 inden for genrerne epik, lyrik og drama samt et individuelt valgt litterært værk Danskfaglige begreber til analyse, fortolkning og perspektivering af tekster Nyhedsgenrer og deres funktion, herunder kritisk og hensigtsmæssig informationssøgning Mediers forskellige målgrupper samt et værk i form af et større afrundet medieprodukt Problemformulering i forbindelse med synopsis- og genreskrivning Grammatik, retskrivning og syntaks Sammenlignende analyse på elementært niveau af dansk og et andet af dine aktive sprog Du skal også lære noget om, hvordan man udarbejder en synopsis, baseret på en skriftlig problemformulering. It indgår både som et redskab i det skriftlige arbejde og i forbindelse med informationssøgning. Du lærer også at arbejde med forskellige præsentationsprogrammer til at fremlægge et emne. Eksamen: Der afholdes ingen prøve på dansk som andetsprog, niveau E.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse. Læs mere om optagelseskravene her: https://www.kbhsyd.dk/vejledning/adgangskrav
Dertil skal du have danskfaglige færdigheder, som svarer til avu-fagene dansk som andetsprog, niveau F eller dansk, niveau F.