Dansk, G

Tilbage til søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Blandt andet lærer du at skrive og læse forskellige slags tekster samt at lytte opmærksomt, fortælle og holde oplæg. Desuden lærer du at begrunde et synspunkt og vælge sprog, der passer til situationen. For at få viden om, hvordan sproget bruges i tale og skrift, skal du blandt andet arbejde med: Skriftsprog og talesprog Læsning Sproglig korrekthed Ord og betydning Grammatik Skriveprocessen Kommunikation I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning. Eksamen: Der afholdes en mundtlig prøve og to skriftlige prøver.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse. Læs mere om optagelseskravene her: https://www.kbhsyd.dk/adgangskrav
Ud over de generelle optagelsesbetingelser skal du have forkundskaber svarende til dansk på basisniveau.