Dansk som andetsprog, A

Tilbage til søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Dansk sprog, litteratur og medier er fagets kerne og du får derfor mulighed at træne og forbedre dit sprog både mundtligt og skriftligt, og du vil lære at udtrykke dig præcist på dansk. Du vil også blive bedre til at læse, analysere og fortolke en masse spændende dansk litteratur og arbejde med medier i forskellige genrer. 

Du får samtidig viden om den danske litteratur tilbage fra folkeviser og salmer til mere nutidige forfattere.

På det sproglige område vil du arbejde med ordforråd og grammatik og lære at argumentere og bruge sproget på forskellig måde.

På det litterære område vil du lære at analysere og fortolke tekster fra forskellige tidsaldre og genrer.

På det mediemæssige område vil du skulle gennemgå trykte og elektroniske medietekster som aviser og reklamer samt nyheds- og fiktionsgenrer.


Adgangskrav

Du kan følge Dansk som andetsprog på A-niveau, hvis du har et andet aktivt modersmål end dansk, og du skal have afsluttet 10. klasse eller D-niveau i dansk som andetsprog.

Sprogtest før tilmelding:
Før du kan blive tilmeldt faget Dansk som Andetsprog 0-A-niveau, skal du lave en skriftlig test. Den viser dit dansksproglige niveau, og om du kan blive optaget på holdet. Testen er obligatorisk, og du tilmelder dig ved at booke en tid hos en vejleder. -> kbhsyd.dk/vejledning