Dansk som andetsprog ED, halvår, AVU

Tilbage til søgning
Pris: DKK 140,00
Dansk som andetsprog, D

Om faget

Du lærer at udtrykke dig mere præcist og nuanceret i både skriftligt og mundtligt dansk, og du bliver bedre til at indgå i samtaler. På dette niveau arbejdes der meget med læsning af dansk og udenlandsk litteratur i forskellige genrer, og der læses et litterært værk i original udgivelse. Du skal også arbejde med et større medieprodukt som fx en tv-udsendelse eller en avis. For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og kunne analysere og forstå tekster arbejder du blandt andet med: Et udvalg af dansk og oversat litteratur inden for genrerne epik, lyrik og drama efter 1870, herunder mindst én tekst fra de seneste fem år Danskfaglige begreber til analyse, fortolkning, vurdering og perspektivering af tekster samt sproglig karakteristik af tekster En litterær periode og et litterært værk, som læses individuelt Et værk i form af et større afrundet medieprodukt Genreskrivning, grammatik, retskrivning og syntaks Sproglig korrekthed i tale og skrift Citatteknik og kildeangivelse Kritisk og hensigtsmæssig informationssøgning It indgår både som et redskab i det skriftlige arbejde og i forbindelse med informationssøgning. Du lærer også at arbejde med forskellige præsentationsprogrammer til at fremlægge et emne. Eksamen: Der afholdes en mundtlig prøve og en prøve i skriftlig fremstilling på dansk som andetsprog, niveau D.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse. Læs mere om optagelseskravene her: https://www.kbhsyd.dk/vejledning/adgangskrav

Dertil skal du have danskfaglige færdigheder, som svarer til avu-fagene dansk som andetsprog, niveau E eller dansk, niveau E.

Dansk som andetsprog, E

Om faget

Du lærer at indgå i en samtale på ret flydende og nuanceret dansk, og du forbedrer dine skriftlige kompetencer. I arbejdet med tekster vil du lære at beskrive og analysere forskellige medier, og du får viden om afsender- og modtagerforhold. I arbejdet med læsning af tekster får du kendskab til et udvalg af dansk litteratur efter 1870, og du læser et litterært værk i original udgivelse. For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og kunne arbejde danskfagligt med tekster arbejder du blandt andet med: Et udvalg af dansk og oversat litteratur efter 1870 inden for genrerne epik, lyrik og drama samt et individuelt valgt litterært værk Danskfaglige begreber til analyse, fortolkning og perspektivering af tekster Nyhedsgenrer og deres funktion, herunder kritisk og hensigtsmæssig informationssøgning Mediers forskellige målgrupper samt et værk i form af et større afrundet medieprodukt Problemformulering i forbindelse med synopsis- og genreskrivning Grammatik, retskrivning og syntaks Sammenlignende analyse på elementært niveau af dansk og et andet af dine aktive sprog Du skal også lære noget om, hvordan man udarbejder en synopsis, baseret på en skriftlig problemformulering. It indgår både som et redskab i det skriftlige arbejde og i forbindelse med informationssøgning. Du lærer også at arbejde med forskellige præsentationsprogrammer til at fremlægge et emne. Eksamen: Der afholdes ingen prøve på dansk som andetsprog, niveau E.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse. Læs mere om optagelseskravene her: https://www.kbhsyd.dk/vejledning/adgangskrav .
Dertil skal du have danskfaglige færdigheder, som svarer til avu-fagene dansk som andetsprog, niveau F eller dansk, niveau F.