Engelsk, G

Tilbage til søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Du bliver lidt bedre til at forstå engelsk og til at tale og skrive på et enkelt, forståeligt engelsk om almene emner. Du får blandt andet undervisning i udtale og grammatik. Desuden får du viden om kultur og samfund i engelsktalende lande. For at blive bedre til at forstå, tale og skrive et enkelt, forståeligt engelsk arbejder du blandt andet med: Udtale og ordforråd Central, engelsk grammatik Forskellige typer af tekster, fx noveller og artikler om almene emner Kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande Enkle samtaleteknikker Søgning af informationer på internettet Brug af hjælpemidler som fx ordbøger og grammatikoversigter Du får desuden overblik over dine sprogligt stærke og svage sider Eksamen: Der afholdes en skriftlig prøve i læseforståelse samt en mundtlig prøve på engelsk, niveau G.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse. Læs mere om optagelseskravene her: https://www.kbhsyd.dk/adgangskrav .
Dertil skal du have forkundskaber svarende til engelsk, basis.