Handels- og tilmeldingsbetingelser samt privatlivspolitik.

Luk fane

Handelse- og tilmeldingsbetingelser. Og privatlivspolitik.

Produktinformation

På webshop.kbhsyd.dk kan du se de fag, vi tilbyder på KBH SYD. Ved hvert fag oplyses fagbeskrivelse og adgangskrav.
For yderligere oplysninger, kan du sende en mail til kbhsyd@kbhsyd.dk med dine spørgsmål.

HF & VUC København Syd (KBH SYD)
Åmarkvej 1
2650 Hvidovre
Tlf. 45114300
kbhsyd@kbhsyd.dk

Priser og betaling

Priser

Alle priser er fastsat i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser.

Sådan ansøger du om tilmelding

På webshop.kbhsyd.dk ser du undervisningstilbud og priser. Vær opmærksom på, at der løbende kan ske ændringer i omfanget af undervisningstilbud og priser.


Gældende for ansøgning om tilmelding via webshop.kbhsyd.dk  
En bindende aftale mellem dig og Hf & VUC København Syd er først endeligt indgået, når vi har registreret din betaling, og du har modtaget godkendelse om optagelse. Godkendelsen modtager du pr. mail.

Betaling

Ved online ansøgning om tilmelding via webshop.kbhsyd.dk 
Vi modtager betaling med Dankort,Visa MasterCard, Visa Electron samt MobilePay. Pengene hæves først fra din konto, når du modtager en godkendelse fra KBH SYD.

Generelle betingelser
De kontooplysninger, der indtastes ved ansøgningen, bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL). Det er kun dig og PBS, der kan læse disse oplysninger. Der er således ingen andre, der ser eller gemmer disse oplysninger om dig. Ved betaling via Dankort, Visa, MasterCard, Visa Electron samt MobilePay, trækkes beløbet fra din konto, så snart HF & VUC København Syd godkender din ansøgning om tilmelding og optager dig på det/de valgte hold.

Fortrydelsesret

En standard fortrydelsesfrist udløber 14 dage efter pengene er hævet eller reserveret på dit betalingskort eller via MobilePay. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag. Bemærk, at beløbet for visse korttyper først frigives op til 30 dage efter reservationen.

Hvis du fortryder din tilmelding, skal du rette henvendelse til HF & VUC København Syd, som herefter returnerer det modtagne beløb til dig. Henvendelse kan ske via e-mail til kbhsyd@kbhsyd.dk 

Tilmelder du dig senere end 14 dage før kursusstart, fraskriver du dig din ret til 14 dages fortrydelsesfrist.

Særlig fortrydelsesret for selvstuderende

Du kan kun få betalingen refunderet, hvis du fortryder dit køb før den officielle tilmeldingsfrist.

Standard fortrydelsesformular

Forbehold for ændringer

HF & VUC København Syd forbeholder sig ret til at ændre og opdatere regler og betingelser, der gælder for køb på webshop.kbhsyd.dk. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer. HF & VUC København Syd forbeholder sig desuden ret til at ændre i holdenes oprettelse, herunder nedlæggelse grundet for få tilmeldinger, mødetidspunkter, undervisere, etc. Ved nedlæggelse af hold tilstræbes det at give et tilbud om optagelse på et andet hold. I modsat fald tilbagebetales det indbetalte beløb.

Videregivelse af oplysninger

På KBH SYD administrerer vi undervisningen i et studieadministrativt system, som du også får adgang til. Her vil du kunne se dine karakterer, skema, lektier osv. Det er vigtigt, at du ved, at du med accept af disse betingelser også samtykker til, at dit billede, navn, adresse og telefonnummer må vises for andre elever lærere og administrativt personale i vores studieadministrative system. Hvis du ønsker at hemmeligholde disse oplysninger, skal du meddele dette til i receptionen på HF & VUC København Syd, som vil videreformidle din forespørgsel.

Vi sender lige ledes dine personoplysninger til andre firmaer, fx Systime, STIL (Unilogin) og Wizkids (Google for Education). Heri anvendes også nøje udvalgte 3.parts applikationer, der er verificeret af Google. Dette sker for at give dig adgang til de undervisningsplatforme, vi anvender i undervisningen og for at levere den bedst mulige undervisning. Se den fulde liste her: Liste over databehandlere (er på vej).

Studie- og ordensregler og værdigrundlag

Som elev på HF & VUC København Syd har du pligt til selv at gøre dig bekendt med vores studie- og ordensregler og værdigrundlag.

Tro og love

Ved ansøgning om tilmelding afgiver du på tro og love-oplysninger om tidligere uddannelser og pensionsforhold. Såfremt der er fejl i de afgivne oplysninger, vil du blive efteropkrævet en yderligere deltagerbetaling.

Links

PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service: www.pbs.dk
FDIH/Forbrugerrådet: www.fdih.dk
Forbrugerstyrelsen: www.forbruger.dk
Forbrugerrådet: www.forbrugerraadet.dk
Forbrugerinformation: www.forbruger.dk
Standard fortrydelsesformular: www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=160666#Bil3

Privatlivspolitik

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan HF & VUC København Syd indsamler og bruger de personoplysninger, du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, vi tilbyder på og via hjemmesiden (Bookingsystem, kontaktformular og webshop: webshop.kbhsyd.dk). Samt de oplysninger vi indsamler via sociale medier, hvis du vælger at kontakte skolen den vej igennem: Facebook/Messenger og Instagram.

 1. Indsamling af personoplysninger
 2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
 3. Cookies
 4. Samtykke
 5. Sikkerhed
 6. Dine rettigheder
 7. Links til andre hjemmesider
 8. Ændringer af privatlivspolitikken
 9. Kontakt

  1. Indsamling af personoplysninger

  Via Bookingsystemet indsamler vi navn, e-mail og evt. telefonnummer og adresse samt din kommentar vedr din henvendelse.
  Via Kontaktformularen indsamler vi: Navn, e-mail og evt. telefonnummer, adresse samt din kommentar vedr din henvendelse.
  Via vores webshop webshop.kbhsyd.dk og det formularmodul, der er tilknyttet webshoppen indsamler vi: Navn, e-mail, telefonnummer, Cpr-nr. og bopæl (derudover beder vi også om en Tro- og love-erklæring vedr. din uddannelsesmæssige baggrund samt at du uploader eksamensbeviser og lignende dokumentation for uddannelser).

  Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle, for at du kan anvende hjemmesidens funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

  Hvis en formular (fx i forbindelse med tilmelding) udfyldes på vegne af en anden, opfordrer vi til, at den der udfylder formularen sikre sig, at der er givet et tydeligt samtykke til det, der udfyldes, samt at vedkommende er ekstra påpasselig med at sikre, at oplysningerne er korrekte og opdaterede.
  Når du besøger HF & VUC København Syds facebookside, indsamles oplysninger om dig, som HF & VUC København Syd og Facebook er fælles dataansvarlige for. Formålet med behandlingen er, at HF & VUC København Syd kan modtage anonymiserede data fra Facebook om besøgende på vores facebooksider.

  Når du skriver til os gennem Facebook/Messenger og Instagram, behandler vi personoplysninger som indgår i vores korrespondance med dig. Formålet er at kunne besvare din henvendelse.

  Du har mulighed for at gøre indsigelser vedr din private data på Facebook og Instagram, og bede om facebook om at slette din data. Læs mere her
  https://www.facebook.com/privacy/explanation

   2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag.

   Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen.

   • Bookingsystemet - via kbhsyd.dk – benyttes til at booke en tid i vejledningen. Informationen behandles af uddannelsesvejlederne via bookingsystemet Gecko.
   • Kontaktformular - via kbhsyd.dk: En mulighed for at kontakte vejledningen via en kontaktformular. Informationen videresendes til vejlederne og behandles som mails. Dataen slettes månedligt fra hjemmesidens backend. 
   • Webshop – webshop.kbhsyd.dk: Vores webshop, hvor det er muligt at få et overblik over fag og evt. skema samt ansøge om tilmelding til nogle fag. Ansøger man om tilmelding via webshoppen, skal man afgive personoplysninger som beskrevet ovenfor. Derudover afgiver man også oplysninger i forbindelse med betaling.  Data behandles af vejlederne i systemets backend ’Masterpiece’. Dataen behandles af vejlederne i systemets backend 'Masterpiece'. Det er udvalgte vejledere, der står for indskrivning, som har adgang til ansøgeres data i denne backend. Derudover har andre udvalgte administrative medarbejdere også adgang som en del af webshoppens drift og styring af adgangsrettigheder. Al kontakt med den pågældende ansøger i webshoppens backend logges i en aktivitetslog. 
   • Formularmodulet - via webshoppen: Formularmodulet anvendes til hentning af formålsværdigt data. Fx i findelse med RKV, Lukning af bevis mv. Her er det også kun udvalgte vejledere og administrative medarbejdere, der har adgang.

   3. Cookies

   Vi bruger cookies på vores hjemmeside (kbhsyd.dk & webshop.kbhsyd.dk). Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookiepolitik, som du kan finde her: www.kbhsyd.dk/cookies

   Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies er baseret på dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 3 nedenfor.

   Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies er at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt. Oplysningerne i statistikken er anonyme og kan ikke henføres til navngivne brugere. De cookies vi anvender på HF & VUC København Syds hjemmeside anvendes blandt andet til indsamling af webstatistik. Det gælder blandt andet cookies fra Google Analytics og Facebook Pixel.

   4. Samtykke

   Når du bruger vores hjemmeside (kbhsyd.dk & webshop.kbhsyd.dk), indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 2 ovenfor.

   Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

   Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

   Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

   Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytte de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.

   5. Sikkerhed

   Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet. Vores hjemmeside, webshop samt bookingsystem er SSL-krypteret. SSL står for Secure Sockets Layer, SSL er en krypteringsprotokol, der sikrer, at kun afsender og modtager kan læse informationen, der sendes imellem de to parter  –læs mere om SSL her)

   6. Dine rettigheder

   Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

   Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Desuden har du ret til at berigtige dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

   Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

   Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

   I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

   Hvis du er uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

   Datatilsynet

   Borgergade 28, 5. Sal
   1300 København K
   Telefon 33 19 32 00
   e-mail dt@datatilsynet.dk

   7. Links til andre hjemmesider mv.

   Vores hjemmeside (kbhsyd.dk & webshop.kbhsyd.dk)kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

   8. Ændringer af privatlivspolitik

   Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

   9. Kontakt

   Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

   HF & VUC København Syd

   CVR-nr. 29546142
   Åmarkvej 1
   2650 Hvidovre
   Kbhsyd@kbhsyd.dk

   HF & VUC København Syd har desuden tilknyttet en DPO (Databeskyttelsesrådgiver), der kan kontaktes ved spørgsmål til behandlingen af personoplysningerne. HF & VUC København Syds tilknyttede DPO kan kontaktes nedenfor:
   DPO@herningsholm.dk