Matematik ED, halvår, AVU

Tilbage til søgning
Pris: DKK 140,00
Matematik, D

Om faget

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder især med forståelse og brug af matematiske funktioner. På faget lærer du at bruge matematiske teknikker, som du kan bruge i dit videre uddannelsesforløb. I undervisningen arbejder du med matematiske områder som: De 4 regningsarter Procentregning Løsning af ligninger Funktionsbegrebet Lineære funktioner Eksponentialfunktioner Potensfunktioner It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj. Eksamen: Der afholdes en skriftlig og en mundtlig prøve. I den skriftlige prøve indgår anvendelse af it, blandt andet regneark.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse. Læs mere om optagelseskravene her: https://www.kbhsyd.dk/vejledning/adgangskrav .
Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til matematik i folkeskolens 10. klasse eller avu-faget matematik, niveau E.

Matematik, E

Om faget

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder med brug af matematik i forskellige sammenhænge fra både hverdagen og samfundslivet. Undervisningen vil især dreje sig om forståelse af matematiske begreber og om, hvordan problemer med tilknytning til hverdagen eller samfundet kan beskrives og løses ved hjælp af matematik. I undervisningen arbejder du med matematiske områder som: Talbehandling, herunder de 4 regningsarter, procentregning og talfølger Statistik, herunder tabeller, diagrammer, grafer og gennemsnit Funktioner, herunder grafisk løsning af 2 ligninger med 2 ubekendte It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj. Eksamen: Der afholdes ikke eksamen efter matematik, niveau E.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse. Læs mere om optagelseskravene her: https://www.kbhsyd.dk/vejledning/adgangskrav .
Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til matematik i folkeskolens 9. klasse eller avu-faget matematik, niveau F.