Matematik FE, halvår, AVU, F24

Tilbage til søgning
Pris: DKK 140,00
Matematik, E

Om faget

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder med brug af matematik i forskellige sammenhænge fra både hverdagen og samfundslivet. Undervisningen vil især dreje sig om forståelse af matematiske begreber og om, hvordan problemer med tilknytning til hverdagen eller samfundet kan beskrives og løses ved hjælp af matematik. I undervisningen arbejder du med matematiske områder som: Talbehandling, herunder de 4 regningsarter, procentregning og talfølger Statistik, herunder tabeller, diagrammer, grafer og gennemsnit Funktioner, herunder grafisk løsning af 2 ligninger med 2 ubekendte It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj. Eksamen: Der afholdes ikke eksamen efter matematik, niveau E.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse. Læs mere om optagelseskravene her: https://www.kbhsyd.dk/vejledning/adgangskrav .
Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til matematik i folkeskolens 9. klasse eller avu-faget matematik, niveau F.

Matematik, F

Om faget

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder med brug af matematik i forskellige sammenhænge fra både hverdagslivet og samfundslivet. Undervisningen drejer sig især om forståelse af matematiske begreber og om, hvordan problemer med tilknytning til hverdagen eller samfundet kan beskrives og løses ved hjælp af matematik. I undervisningen arbejder du med matematiske områder som: Talbehandling, herunder procentregning og potenser Geometri, herunder målestoksforhold og beregning af rumfang Funktioner, herunder variabelbegrebet It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj. Eksamen: Der afholdes ikke eksamen efter matematik, niveau F.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse. Læs mere om optagelseskravene her: https://www.kbhsyd.dk/adgangskrav .
Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til matematik i folkeskolens 9. klasse eller avu-faget matematik, niveau G.