Matematik, G

Tilbage til søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder med brug af matematik i en række forskellige sammenhænge fra hverdagslivet. Undervisningen drejer sig især om forståelse af matematiske begreber og om, hvordan konkrete problemer fra hverdagen kan beskrives og løses ved hjælp af matematik. I undervisningen arbejder du med matematiske områder som: Talbehandling, herunder procentregning og løsning af enkle ligninger Geometri, herunder arealberegning af simple figurer Funktioner, herunder koordinatsystemet Statistik, herunder tabeller, grafer og gennemsnit It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj. Eksamen: Der afholdes en kombineret skriftlig og mundtlig prøve, hvor der arbejdes med et problem fra hverdagslivet. I prøven indgår brug af it.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse. Læs mere om optagelseskravene her: https://www.kbhsyd.dk/adgangskrav .
Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til avu-faget matematik, basis.