Naturvidenskab ED, halvår, AVU

Tilbage til søgning
Pris: DKK 140,00
Naturvidenskab, D

Om faget

Du får viden om samspillet mellem menneske og natur samt de samfundsmæssige konsekvenser heraf. Du lærer om bl.a. radioaktivitet og menneskets gener samt om vand og kredsløb i naturen. Naturvidenskab integrerer emner fra biologi, kemi, fysik og naturgeografi og giver dig grundlag for at forstå og deltage i diskussioner med naturfaglige aspekter. For at få en naturfaglig viden om menneskets samspil med naturen skal du blandt andet arbejde med: Grundstofferne, det periodiske system og Bohrs atommodel Kemiske reaktioner DNA og gener Genteknologi og etik Radioaktivitet Spildevand og drikkevand Kvælstofkredsløbet Økosystemer, herunder bæredygtighed It indgår i undervisningen og bruges i forbindelse med skriftlige opgaver og præsentationer, dataopsamling og informationssøgning. Eksamen: Der afholdes en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse. Læs mere om optagelseskravene her: https://www.kbhsyd.dk/vejledning/adgangskrav .

Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til naturvidenskab, niveau E.

Naturvidenskab, E

Om faget

Du får viden om energi i samfundet med fokus på samfundets energiressourcer og indvirkningerne på klima og miljø. Naturvidenskab integrerer emner fra biologi, kemi, fysik og naturgeografi og giver dig et grundlag for at forstå og deltage i diskussioner med naturfaglige aspekter. For at få en naturfaglig viden om samfundets brug af energi og samspillet mellem mennesker og natur skal du blandt andet arbejde med: Grundstofferne, det periodiske system og Bohrs atommodel Kemiske reaktioner Energi i samfundet, herunder energikilder og energiforsyning Kulstofkredsløbet Klima- og miljøpåvirkninger, herunder bæredygtighed It indgår i undervisningen og bruges i forbindelse med skriftlige opgaver og præsentationer, dataopsamling og informationssøgning. Eksamen: Der afholdes ikke prøve efter naturvidenskab, niveau E.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse. Læs mere om optagelseskravene her: https://www.kbhsyd.dk/vejledning/adgangskrav .
Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til naturvidenskab, niveau F.