Naturvidenskab FE, halvår, AVU

Tilbage til søgning
Pris: DKK 140,00
Naturvidenskab, E

Om faget

Du får viden om energi i samfundet med fokus på samfundets energiressourcer og indvirkningerne på klima og miljø. Naturvidenskab integrerer emner fra biologi, kemi, fysik og naturgeografi og giver dig et grundlag for at forstå og deltage i diskussioner med naturfaglige aspekter. For at få en naturfaglig viden om samfundets brug af energi og samspillet mellem mennesker og natur skal du blandt andet arbejde med: Grundstofferne, det periodiske system og Bohrs atommodel Kemiske reaktioner Energi i samfundet, herunder energikilder og energiforsyning Kulstofkredsløbet Klima- og miljøpåvirkninger, herunder bæredygtighed It indgår i undervisningen og bruges i forbindelse med skriftlige opgaver og præsentationer, dataopsamling og informationssøgning. Eksamen: Der afholdes ikke prøve efter naturvidenskab, niveau E.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse. Læs mere om optagelseskravene her: https://www.kbhsyd.dk/vejledning/adgangskrav .
Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til naturvidenskab, niveau F.

Naturvidenskab, F

Om faget

Du får viden om mennesket som biologisk væsen. Faget har fokus på kroppens opbygning samt kost, motion og sundhed. Naturvidenskab integrerer emner fra biologi, kemi, fysik og naturgeografi og giver dig et grundlag for at forstå og deltage i diskussioner med naturfaglige aspekter. For at tilegne dig en naturfaglig viden om mennesket som biologisk væsen skal du blandt andet arbejde med: Grundstofferne, det periodiske system og Bohrs atommodel Kemiske reaktioner Energiforhold i kroppen Kostens bestanddele Motion og sundhed Arv og evolution It indgår i undervisningen og bruges i forbindelse med skriftlige opgaver og præsentationer, dataopsamling og informationssøgning. Eksamen: Der afholdes ikke prøve efter naturvidenskab, niveau F.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse. Læs mere om optagelseskravene her: https://www.kbhsyd.dk/adgangskrav .
Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til naturvidenskab, niveau G.