Samfundsfag, D

Tilbage til søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Faget giver dig viden om danske og internationale samfundsforhold. Du beskæftiger dig med det politiske system og den måde, arbejdsmarkedet er organiseret på. Du lærer om velfærdsmodeller og klædes på til at forstå grundlæggende økonomiske sammenhænge. Desuden beskæftiger du dig med internationale forhold og ser på sociale, kulturelle og religiøse forskelle i samfundet. Du får kendskab til sammenhængen mellem EU, globale forhold og Danmarks handlemuligheder og undervises i emnerne: Det politiske system i Danmark, de politiske partier, velfærdsmodeller og det danske arbejdsmarked Økonomi, finanspolitik og EU's betydning for dansk økonomi EU og internationale organisationer Identitetsdannelse samt forhold mellem individ og samfund It indgår i undervisningen og bruges til informationssøgning og som kommunikations- og præsentationsværktøj. Eksamen: Der afholdes mundtlig prøve på samfundsfag, niveau D.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse. Læs mere om optagelseskravene her: https://www.kbhsyd.dk/vejledning/adgangskrav .
Du skal desuden kunne reflektere over givne samfundsfaglige problemstillinger og komme med løsningsforslag.