Samfundsfag, G

Tilbage til søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Faget giver dig viden om især danske, men også internationale samfundsforhold. Du beskæftiger dig med hovedlinjerne i det danske demokratiske system og lærer at kende forskel på den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Faget handler også om fx samspillet mellem individ og samfund og om, hvordan samfundet kan løse konflikter og skabe forandringer gennem demokratiske processer. Du får et grundlæggende kendskab til samfundsmæssige processer og modeller og undervises i emnerne: Politik, herunder demokrati og menneskerettigheder, det politiske system og de politiske partier, grundloven og retsvæsenet Økonomi, herunder velfærdssamfundet og finansloven Sociologi, herunder livsformer samt sociale og kulturelle forskelle i Danmark It indgår i undervisningen og bruges til informationssøgning og som kommunikations- og præsentationsværktøj. Eksamen: Der afholdes en mundtlig prøve på samfundsfag, niveau G

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse. Læs mere om optagelseskravene her: https://www.kbhsyd.dk/adgangskrav. Derudover kræves ingen særlige forkundskaber.