Deltagerbetaling retur

Skolen udbetaler løbende refusion af brugerbetaling, hvis du er berettiget. Du kan regne med refusion af brugerbetaling ca. 6 uger efter at skolens regnskabsafdeling har modtaget en udfyldt blanket.

Vær opmærksom på at refusion kun udbetales for:

🠢 Brugerbetalingen kan først refunderes efter HF-beviset er lukket og kun for beståede fag. Læs mere om lukning af bevis her

Fulde navn:

E-mail:

Kursistnummer:

CPR-nummer:

Angiv fagene listeform med niveau
* Hvis du har angivet fag ovenfor, som er taget på andre VUCer, skal du vedhæfte en betalingskvittering for det eller de betalte fag. Har du ikke denne kvittering, kan du kontakte det VUC, hvor du har taget faget/fagene, og få dem til at sende dig en kopi af betalingen. Denne kopi uploades her som dokumentation. De fag du har taget hos os, skal der IKKE uploades dokumentation for. Bemærk: Du kan kun få refusion for fag taget som enkeltfag.
*
*) Vi udbetaler kun for AVU-fag, du har taget på HF & VUC København Syd
* Måned og år f.eks. juli 2023 for udstedelsen af beviset for HF-eksamen/HF-pakke. (Tidligere AVU-elever skal uploade deres EUV-bevis)
* Upload dit fulde HF-eksamensbevis eller beviserne for en pakke, udsted af HF & VUC København Syd. Vær opmærksom på at det KUN er gyldige og afsluttede eksamensbeviser, udstedt af HF & VUC København Syd, der kan bruge
*
OBS: Hvis du har fået tilskud til dækning af deltagerbetaling via minSU.dk, skal du være opmærksom på, at du dermed ikke kan få det fulde beløb refunderet.
*

Privatlivspolitik